Plaatselijke regels

Winterregels zijn van toepassing: (klik hier)

Buiten de baan:
Wordt aangegeven door wit gemerkte afrastering of witte palen.

Abnormale terrein- omstandigheden:
Wordt aangegeven door blauwe palen of blauwe merktekens.
Indien er sprake is van belemmeringen door abnormale terreinomstandigheid  mag
(Regel 16-1a) of is de speler VERPLICHT deze te ontwijken volgens  (Regel 16-1f(i).

Paden:
Alle paden – m.u.v. grindpaden zijn integraal deel van de baan.

kleding etiquetten

Hole 3:
Het bemuurde pad van hole 3 is een vast obstakel..

Gele en rode palen:
De gele en rode palen, die de grens van een (water) hindernis markeren, worden beschouwd als een vast obstakel en mogen worden ontweken.

Tijdelijke plaatselijke regels:
Worden aangegeven op het mededelingenbord en website.

Straf bij overtreding plaatselijke regel:
Matchplay – verlies van de hole. Strokeplay – twee strafslagen.

Gedragsregels:
- Spelen door de baan met driving rangeballen is niet toegestaan;
- Plaggen terugleggen en aandrukken;
- Pitchmarks repareren en bunkers aanharken;
- Golfkarren niet op op(winter-)greens of apron plaatsen en routing volgen;
- Het is verboden naar ballen te vissen;
- Hoger genummerde holes
 hebben bij afslaan voorrang op lager genummerde holes;
- Wordt er getennist, dan is het verboden van de afslagplaats van hole 2 te spelen en is de speler verplicht de afslagplaats van de korte hole 2 te spelen.

aangepast 1-7-2019

Tijdens winterperiode (aangegeven op website)
gelden aanvullend specifieke locale regels

Bekijken