bekijk hier het
laatste nieuws

Verkeershinder Amersfoortseweg in Doorn
Van maandag 20 januari tot half april wordt de weg van Maarn naar Doorn ( Amersfootseweg, N 227) opnieuw ingericht. In de periode tot 29 februari zijn de werkzaamheden op het gedeelte vanaf het centrum Doorn tot de Willem de Zwijgerlaan. Daarna wordt gewerkt aan het gedeelte vanaf de Willem de Zwijgerlaan tot en met de Beatrixlaan.

Waar wordt gewerkt, zal slechts één rijbaan beschikbaar zijn. Daar wordt het verkeer geregeld met doseerlichten. De Amersfoortseweg tussen centrum en Willem de Zwijgerlaan zal over een paar weken in fase 5 8 dagen geheel worden afgesloten.

Wil je vanaf de afslag A12 bij Maarn naar de golfbaan rijden, dan zul je waarschijnlijk op bepaalde uren de nodige vertraging ondervinden. Verder verwacht ik (vooral in de eerste weken en tijdens spitsuren) extra drukte bij HET kruispunt in het centrum van Doorn.

Voor verkeer op de A12 naar Doorn worden omleidingen ingesteld.

Om sluip verkeer te voorkomen, worden afslagen van de Amersfoortseweg afgesloten. In de eerste periode (20 januari t/m 29 februari) zijn er de volgende maatregelen om sluipverkeer te voorkomen:

1) Beatrixlaan van 16:30 - 18:30 afgesloten met uitzondering van aanwonenden.
2) Bergweg van 16:30 - 18:30 afgesloten met uitzondering van aanwonenden.
3) Julianaweg compleet afgesloten met uitzondering van brom,- en fietsers.
4) Parklaan compleet afgesloten met uitzondering van brom,- en fietsers
5) Willem de Zwijgerlaan deze weg zal 1 richtingsweg worden vanuit de Emmalaan
6) Oude Woudenbergsewegcompleet afgesloten met uitzondering van brom,- en fietsers
7) Tevens zullen op de Beatrixlaan, Bergweg, Van der Leelaan snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht.

Voor fietsers is er een korte omleiding, indien het werk dat noodzakelijk maakt.

Nadere informatie is te vinden op de site van de gemeente: https://www.heuvelrug.nl/amersfoortseweg

Zie hier beperking sluipverkeer in de fase 1 tot en met 5 en de werkzaamheden per fase (rood is afgesloten rijrichting). 

WINTERREGELS VAN TOEPASSING

In aanvulling op de "local rules" zijn de "winterregels" van toepassing. (klik hier) 

Voor scorekaart Wintergreens 2020 klik hier

AGENDA
 
Zondag 19 januari  3e Wintercompetitie