ONS BESTUUR

U kunt uw vragen, opmerkingen of informatie schriftelijk tot het bestuur richten.

Wilt u bepaalde onderwerpen in bestuursvergaderingen inbrengen, doet u dit dan uiterlijk de tweede week van de maand bij de secretaris; bestuursvergaderingen vinden in principe elke derde week van de maand plaats.

Nieuwe leden kunnen een informatieset aanvragen via ledenadministratie@doornsegolfclub.nl

Voorzitter
Egon Alflen

06-12237350

Secretaris
Pim Bouhuis

030-2621962

Penningmeester
Marjolein de Vos

030-7526935

Vice-voorzitter
Ed Waelpoel

0343-415733

Ledenadministrateur
Marjolein de Vos

030-7526935

Wedstrijdcommissie
Bert Popma

0343-482112

ONZE COMMISSIES

Baan
Ab de Boer

0343-871001

Wedstrijd
Bert Popma

0343-482112

Regel- en Handicap
Bert Popma

0343-482112