LOKALE regels

Aanvulling winterregels van toepassing:
Voor de aanvullende regels klik hier !
Buiten de baan:
Wordt aangegeven door wit gemerkte afrastering of witte palen.
Abnormale terreinomstandigheden:
Wordt aangegeven door blauwe palen of blauwe merktekens. De afhangende netten aan de begrenzing van de baan zijn vaste obstakels. 
Indien er sprake is van belemmeringen door abnormale terreinomstandigheid  mag
(regel 16-1a) of is de speler VERPLICHT deze te ontwijken volgens (regel 16-1f(i))
Paden:
Alle paden – m.u.v. grindpaden zijn integraal deel van de baan.

Netten:
De afhangende netten langs tennisbaan, zwembad en parkeerplaats worden beschouwd als vast obstakel. Zij mogen worden ontweken volgens R.16.1b
Hole 3:
Het bemuurde pad van hole 3 is een vast obstakel.
Gele en rode palen:
De gele en rode palen, die de grens van een (water) hindernis markeren, worden beschouwd als een vast obstakel en mogen worden ontweken.
Tijdelijke plaatselijke regels:
Worden aangegeven op het mededelingenbord en website.
Straf bij overtreding plaatselijke regel:
Matchplay – verlies van de hole;
Strokeplay – twee strafslagen.

Gedragsregels:
- Spelen door de baan met driving rangeballen is niet toegestaan;
- Plaggen terugleggen en aandrukken;
- Pitchmarks repareren en bunkers aanharken;
- Golfkarren niet op (winter-)greens of apron plaatsen en routing volgen;
- Het is verboden naar ballen te vissen;
- Hoger genummerde holes hebben bij afslaan voorrang op lager genummerde holes;
- Wordt er getennist, dan is het verboden van de afslagplaats van hole 2 te spelen en is de speler verplicht de afslagplaats van de korte hole 2 te spelen.

Update 31-03-2022